Stema Specialtryck AB investerar i Elitron

Stema FESPA

När Stema Specialtryck i Borås behövde öka sin produktivitet föll valet på Elitrons nya skärsystem. För en optimal hantering av deras produktion krävdes två system med automation där de tekniska lösningar Convertec presenterade från sin leverantör Elitron lyckades uppfylla alla kriterier.

Lagom till årets sommarsemester kommer Convertec kunna installera ett nytt skärsystem med rullband som heter Elitron SDC+21.32. Det har en arbetsyta på hela 3,2 x 2,1 meter och är fullutrustat med kameraläsning, videoprojicering och alla verktyg som kan tänkas. Det unika med systemet är bl a att det hanterar rullar på det breda formatet, det vill säga med 3,2 m bredd.

Som komplement till detta system valde man också ett fullautomatiserat skärsystem, Elitron Kombo TAV, med automatisk av- och iläggare, standardutrustat med kameraläsning från undersidan för att kunna skära med hög precision i fullt register. Den patenterade Airopanelen täcker hela arbetsytan och med högeffektivt vakuum lyfter av hela det skurna arket utan att detta behöver förses med fästnoppor (s k nicks) och kan därför mycket enkelt rensas utan spår av fästnoppor.

FESPA 2018, the rise of mass-customization

The innovative Custom Cutting technology was with no doubts Elitron’s new release that draw the greatest deal of attention at FESPA 2018.