Elitron Heleva

Arkmatningssystem för digitala storformatsplottrar

Heleva, resultatet av Elitron's RFA-aktiviteter (researching full automation), är det automatiserade matningssystemet som plockar upp, justerar och matar ark till en digital storformatsplotter. Detta arkmatningssytem erbjuder full automation från tryckpressen - En produktiv lösning för 24/7, non-stop produktion.