STS Butt Splicer

Non-stop avrull och splicer anpassad för produktion av bl a tryckkänsliga etiketter

- Manuell pneumatisk spindel
- Vinklad banskarvning med tejp på undersida eller båda sidor
- Festonsystem med pneumatisk reglerbar banspänning
- Martin standard PLC-kontrollsystem

Standardspecifikation:

Max. splicehastighet - 152 mpm
Max. banbredd - 330 mm
Max. rulldiamter - 787 mm

** Specifikationerna för Martin STS Butt Splicer kan anpassas och skräddarsys efter applikation och behov.