Aniloxtvättmaskiner

Alphasonics Mia

Ultraljudstvättmaskin för aniloxvalsar