Graymills

Graymills

I över 75 år har Graymills arbetat med tryckpresstillverkare, konverterare och färgleverantörer till att utveckla industriella färg- och lackpumpsystem för att möta marknadens behov och krav. Då tryckpressar varierar från smalbana flexo applikationer till stora gravyrpressar har Graymills utvecklat ett brett sortiment av system som matchar de flesta tryckapplikationerna.