A B GRAPHIC - SHRINK SLEEVE SR

Pålitlig seaming rewinder från A B Graphic som sparar tid med dess motoriserade rullsystem

Shrink Sleeve SR konverterar en plastskiva till en enstaka sleeve-etikett eller ett flertal sleeves med hjälp av värme och deras patentbelagda lösningsmedel Grafix. Etiketten krymps till behållarens form och fästs genom en stark svets. Denna unika och pålitliga svetsningsteknologi gör att etiketten inte bryts när den utsätts för värme. Vid applicering av limmet skapas en plan och ren svets. 

SR levererar pålitlig produktkvalitet och sparar tid med hjälp av dess motoriserade rullsystem.

  • Unikt applikationssystem för lösningsmedel med det motoriserade rullsystemet.
  • Ökad pålitlighet av sömmen och undviker blockeringar då systemet distribuerar appliceringen jämnt.
  • Förbättra kvaliteten på slutprodukten då lösningsmedlet appliceras på kanten, vilket gör det enkelt att justera bredden.
  • Online-inspektionskitet möjliggör att applikationssystemet nästan helt och hållet tar bort ytterligare efterföljande inspektionsprocesser. 
Leverantör