DC-PLATENCLEAN TM1.5

DC-PlatenCleaner är ett innovativt slip- och poleringsverktyg för stansplanen som kan anpassas till dem flesta planstansmaskinerna på marknaden. Verktyget är lättanvänt och lättillgängligt med en design som tillåter en att komma åt svåråtkomliga punkter i stansplanen utan att behöva avlägsna griparkedjor eller "släden". Underhåll kan därför utföras med en hel del flexibilitet när det behövs och när det passar in i produktionschemat.

Rostbildning och smuts och dess negativa inverkan på stansmaskinen leder till ett ökat behov av upplappning som leder till ökat stanstryck, vilket i sin tur även påverkar stansverktygens kvalitet och livslängd. För att motverka detta är det viktigt med regelbundet underhåll av stansplanen, vilket ofta är tidskrävande, dyrt och påfrestande. Även repeatkörningar behöver justeras i upplappningen p.g.a. att förutsättningar förändras över tid då korrosion och smuts byggs upp på stansplanen.

DC-PlatenCleaner är framtagen med användaren och funktionalitet i fokus. Rengöringsprocessen är effektiv då både både övre och undre stansplanet görs rent samtidigt.

Verktyget monteras i tre enkla steg:

 1. Verktyget består av tre block som placeras på det understa stansplanet.
 2. Trycksätt det mellersta pneumatiska blocket tills det når översta stansplanet (patentansökan under behandling, LS-Flexo).
 3. Montera slipstång mot översta eller understa blocket.
Leverantör

Varför man väljer DC-PlatenCleaner: 

 • En kostnadseffektiv och kvalitativ underhållsmetod
 • Lättanvänd och lätttillgänglig -> Flexibilitet i underhållsrutinerna
 • Minimerar behovet av upplappning -> Kortare set-up-tider och mindre stillestånd.
 • Minskat stanstryck
  • Minskar energikonsumptionen
  • Ökar livslängden på stansverktygen.

Varför man väljer DC-PlatenCleaner: 

 • En kostnadseffektiv och kvalitativ underhållsmetod
 • Lättanvänd och lätttillgänglig -> Flexibilitet i underhållsrutinerna
 • Minimerar behovet av upplappning -> Kortare set-up-tider och mindre stillestånd.
 • Minskat stanstryck
  • Minskar energikonsumptionen
  • Ökar livslängden på stansverktygen.