MEECH AIR TECHNOLOGY

Trycklufts- & Kylteknik

Tryckluft är en viktig kraftkälla inom industrin, men nyttan väger inte lika starkt om man inte tar hänsyn till de energikostnader som tekniken medför. Med Meech Air Technology erbjuder vi ett brett utbud av lösningar som fungerar med existerande tryckluftssystem. Syftet med sortimentet är att öka energieffektiviteten vid appliceringspunkten, för att spara på energi - pengar - miljö. Lösningarna från Meech Air Technology kan reducera energikostnader med upp till 70% samtidigt som ljud- och bullernivå minskas, vilket även leder till en förbättrad arbetsmiljö  för operatören. Klicka vidare på länkarna, eller se på videoklippen nedan för att lära mer om våra lösningar: Meech Air Technology sortiment:

Leverantör